Menu Close

DECIZII în aplicarea unitară a prevederilor legii

Nr. crt. Număr decizieDescriere
1Decizia nr. 1/D/01.09.2019privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru Președintele României în anul 2019
2Decizia nr. 6/D/09.09.2019privind numerotarea birourilor electorale judeţene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019
3Decizia nr. 7/D/09.09.2019privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, organizaţiile cetățenilor aparținând minorităţilor naţionale, alianțele politice, alianțele electorale și candidaţii independenţi în vederea admiterii candidaturilor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
Modelul propunerii de candidatură formulată de partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţa politică sau alianţa electorală - Format rtf
Modelul propunerii de candidatură formulată de partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţa politică sau alianţa electorală - Format pdf
Modelul propunerii de candidatură formulată de candidatul independent - Format rtf
Modelul propunerii de candidatură formulată de candidatul independent - Format pdf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format rtf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format pdf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format rtf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format pdf
Declarația de avere - Format rtf
Declarația de avere - Format pdf
Declarația de interese - Format rtf
Declarația de interese - Format pdf
Modelul listei de susținători - Format rtf
Modelul listei de susținători - Format pdf
Modelul declarației de renunțare la candidatură - Format rtf
Modelul declarației de renunțare la candidatură - Format pdf
4Decizia nr. 8/D/16.09.2019privind aplicarea dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5Rectificare la Decizia nr. 8/D/16.09.2019privind aplicarea dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare
6 Decizia nr. 9/D/19.09.2019privind termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorităţii Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019