Site icon BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019

Legislație

 1. Constituția României, republicată
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
 2. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările ulterioare
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55481
 3. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037
 4. Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,cu modificările și completările ulterioare
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1731397
 5. Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73672
 6. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
 7. Legea nr. 176/2010 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
 8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90188
 9. Hotărârea Guvernului nr. 485/2019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215992
 10. Hotărârea Guvernului nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019
  Link: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217514
 11. Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 712/29.08.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217542
 12. Hotărârea Guvernului nr. 632/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 712/29.08.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217543
 13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 746/12.09.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217921
 14. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 718/30.08.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217579
 15. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2019 privind aprobarea modelelor propunerii de candidatură, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului declarației de renunțare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 718/30.08.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217580
 16. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 27/2019 privind aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României (Monitorul Oficial nr. 718/30.08.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217581
 17. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28/2019 privind aprobarea modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din țară, modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din străinătate și a modelului buletinului de vot prin corespondenţă, precum și a condiţiilor de confecționare, gestionare și utilizare a acestora la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 718/30.08.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217582
 18. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României (Monitorul Oficial nr. 718/30.08.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217583
 19. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 719/30.08.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217586
 20. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 808/04.10.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218682
 21. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 34/2019 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 809/04.10.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218685
 22. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor (Monitorul Oficial nr. 823/10.10.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218805
 23. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019 privind stabilirea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora (Monitorul Oficial nr. 851/21.10.2019)
  Link:
 24. Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin corespondență (Monitorul Oficial nr. 749/13.09.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217955
 25. Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și a aparatului de lucru al acestora (Monitorul Oficial nr. 728/04.09.2019)
  Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217651

Exit mobile version